Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Program XXXVII. zasedání ZO

11.03.2010 07:52
 
doc.png
 

Zápis z veřejného projednání posudku "Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.

08.03.2010 14:03
 
pdf.png
 

Výzva k podání cenových nabídek - revitalizace centra obce Střítež

08.03.2010 11:07
 
pdf.png doc.png pdf.png xls.png
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001Sb., - předání stanoviska podle § 10g

02.03.2010 13:06
 
pdf.png
 

Pozvánka pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodádře

19.02.2010 07:35
 
pdf.png
 

Pousezní vlivů na ŽP - předání závěru zjišťovacího řízení podle % 10d

18.02.2010 07:30
 
pdf.png
 

Rozhodnutí o umístění stavby - Silnice I/68-Třanovice Nebory

04.02.2010 09:50
 
pdf.png
 

Zápis a usnesení z XXXVI. ZO zasedání konané dne 27.1.2010

04.02.2010 07:42
 
doc.png doc.png
 

Záměr obce pronajmout prodejnu potravin, nebytové prostory, parc.č.2 (katolický kostel)

02.02.2010 09:13
 
doc.png
 

Žádost o zveřejnění-nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002

02.02.2010 08:09
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50