Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

21/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

29.04.2019 14:32 (platnost do: 01.06.2019)
 
pdf.png
 

20/2019 SPÚ - Rozhodnutí - návrh jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Střítež, vyvolaných výstavbou silnice I/68

24.04.2019 16:50 (platnost do: 10.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

19/2019 Žádost o vystavení rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ v k-ů. Střítež, vyvolaných výstavbou silnice I/68

24.04.2019 10:54 (platnost do: 12.05.2019)
 
pdf.png
 

18/2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

24.04.2019 08:58 (platnost do: 10.05.2019)
 
pdf.png
 

17/2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

24.04.2019 08:47 (platnost do: 28.05.2019)
 
pdf.png
 

16/2019 Účetní závěrka za rok 2018

10.04.2019 16:29 (platnost do: 20.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

15/2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

08.04.2019 16:07 (platnost do: 20.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png doc.png doc.png pdf.png
 

13/2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- stanovení předchodné úpravy provozu

01.04.2019 11:00 (platnost do: 17.04.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

12/2019 Výpis z usnesení z V. zasedání, Rozpočtové opatření 02/2019

26.03.2019 09:27 (platnost do: 11.04.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

11/2019 Volby do EP- stanovení počtu členů OVK, Počet vol.okrsků a sídla, stanovení zapisovatele

22.03.2019 11:59 (platnost do: 26.05.2019)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24