Od: Jiřina Bujoková [jirina.bujokova@obecstritez.cz]
Odesláno: 28. května 2012 7:43
Komu: jana.chwistkova@obecstritez.cz; starosta@obecstritez.cz; 'Adéla Kapitanovová'
Předmět: FW: 106 Komorní Lhotka Hnojník Plánované vypínání el.energie 21.června 2012

Přílohy: 106_FIS_VN06lezecká21062012.pdf; 106_FIS_VN06lezecká50000mapa_21062012.pdf; 106_FIS_VN06lezecká8000mapa_21062012.pdf

 

 

From: Fišárek Zdeněk [mailto:zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz]
Sent: Thursday, May 24, 2012 2:11 PM
To: urad@komorni-lhotka.cz; sekretariat@hnojnik.cz; htosanovice@iol.cz; stritez@obecstritez.cz
Subject: 106 Komorní Lhotka Hnojník Plánované vypínání el.energie 21.června 2012

 

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e,
bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne :              21.06.2012       Čas:                             od    07:30   do   15:00   hod.
v obci :                        Komorní Lhotka, Hnojník, H.Tošanovice, Střítež
část obce :                   Komorní Lhotka, Hnojník, H.Tošanovice, Střítež– viz přiložený soubor

Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1,
zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění  oznámení na úřední
desku  Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

S pozdravem

 

 

 

 

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy - operátor

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4

Odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel.                  +420 591 176 400
fax                   +420 591 114 285
GSM:               +420 606 777 889

mailto: zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz

http:    //www.cez.cz__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7173 (20120527) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz