Od: Jiřina Bujoková [jirina.bujokova@obecstritez.cz]
Odesláno: 19. dubna 2012 13:00
Komu: jana.chwistkova@obecstritez.cz
Předmět: FW: 076 H.Tošanovice Hnojník Střítež Plánované vypínání el.energie 17květen 2012

Přílohy: 076_FIS_VN06_Hnojník_mapa5000 17052012.pdf; 076_FIS_VN06_Hnojník_mapa50000 17052012.pdf; 076_FIS_VN06_Hnojník_leták 17052012.pdf

 

 

From: Fišárek Zdeněk [mailto:zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz]
Sent: Thursday, April 19, 2012 12:25 PM
To: sekretariat@hnojnik.cz; htosanovice@iol.cz; urad@tranovice.cz; stritez@obecstritez.cz
Subject: 076 H.Tošanovice Hnojník Střítež Plánované vypínání el.energie 17květen 2012

 

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e,
bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:


Termín - dne :              17.05.2012

Čas:                             od    07:30   do   15:00   hod.
v obci :                         Horní Tošanovice,Hnojník,Střítež,Třanovice
část obce :                   Horní Tošanovice,Hnojník,Střítež,Třanovice – viz přiložený soubor

Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1,
zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění  oznámení na úřední
desku  Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

S pozdravem

 

 

 

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy - operátor

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4

Odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel.                  +420 591 176 400
fax                   +420 591 114 285
GSM:               +420 606 777 889

mailto: zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz

http:    //www.cez.cz__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7068 (20120419) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz