Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Z historie PZKO


17.07.2020 08:27  Místní skupina Polského svazu kulturně osvětového ve Stříteži (PZKO) byla založená v listopadu roku 1947. Je jednou z více než 70 místních skupin působících v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Hlavní výbor PZKO, dnes čítajícího kolem 8000 členů sídlí v Českém Těšíně. Ve Stříteži v rámci PZKO působilo od roku 1947 několik souborů, pěvecké: ženský pěvecký sbor a dívčí soubor Stokrotki , ochotnické divadlo, taneční soubor Olszyna a dětský pěvecko-divadelní soubor Wesoła Nutka a jiné. Dodnes pod hlavičkou PZKO ve Stříteži pracuje smíšený pěvecký sbor Godulan-Ropica. Členové PZKO se setkávají u různých příležitostí jako je smažení vaječiny, zájezdy, setkání na Goduli. Hlavní akcí pořádanou PZKO ve Stříteži je „Koncert Jesienny“ - „Podzimní koncert“. U všech akcí je pamatováno na děti. Mají možnost se prezentovat a je pro ně vždy připravena nějaká atrakce. Spolek má vlastní sídlo, jsou taky pořádány brigády kolem objektu. V posledních letech jste se v rámci Střítežského léta mohli občerstvit ve stánku připraveném členy střítežského PZKO. V letech 1970-90 měla MS ve Stříteži kolem 100 členů, dnes je jich 36.
Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego zostało założone w listopadzie 1947 roku. Jest jednym z ponad 70 miejscowych kół działających w powiatach Frydek-Mistek i Karwina. Zarząd Główny PZKO, zrzeszającego obecnie około 8000 członków, ma siedzibę w Czeskim Cieszynie. W Trzycieżu w ramach PZKO pracowało kilka zespołów, śpiewacze : chór żeński i dziewczęcy zespół „Stokrotki“ , teatr amatorski, zespół taneczny „Olszyna“ , dziecięcy zespół teatralno-muzyczny „Wesoła Nutka“ i inne. Do dziś jest aktywny chór mieszany „Godulan-Ropica“. Członkowie PZKO w Trzycieżu spotykają się kilka razy w roku, czy to przy tradycyjnym smażeniu jajecznicy , na wycieczkach, spotkaniu na Goduli . Najważniejszą imprezą jest doroczny „Koncert Jesienny“. Przy wszystkich imprezach nie zapomina się o dzieciach. Prezentują swoje umiejętności i jest dla nich przygotowana jakaś atrakcja. PZKO ma własną siedzibę, dlatego też nieodzowne są brygady . Ostatnio trzyciescy pezetkaowcy przygotowują na „Střítežském létě“ stoisko z plackami. W latach 1970-90 liczyło MK w Trzycieżu około 100 członków , teraz jest ich 36.

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24