Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Závěrečný workshop


07.01.2015 16:27 Dne 9. 12. 2014 proběhl v Kulturním domě ve Stříteži závěrečný workshop, na kterém bylo provedeno vyhodnocení dvouletého programu spolupráce základních škol v rámci projektu „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“ 2012-2014.

Hlavními partnery byly ZŠ a MŠ Krasňany a ZŠ a MŠ Střítež. Jednotlivých akcí se účastnili také žáci a učitelé okolních škol obou regionů – Mikroregionu obcí povodí Stonávky a regionu Terchová. Hlavní koordinátor projektu, Mgr. Michal Gondžár, poděkoval ředitelkám obou škol za vstřícný přístup při vytváření velmi zajímavého programu spolupráce po celou dobu konání projektu, během níž došlo k navázání blízkých partnerských vztahů mezi pedagogy a přátelství mezi žáky obou zemí. Ocenil také velmi náročnou práci všech, kteří se na úspěšné realizaci jednotlivých akcí podíleli. Všechny aktivity, které se promítly do života tří školních let, se i přes občasnou nepřízeň počasí podařilo zrealizovat a pro děti českých i slovenských škol to byla kromě zpestření a doplnění výuky i mimořádná příležitost k poznání života svých zahraničních spolužáků. V rámci projektu byly rovněž financovány investiční náklady na výměnu oken a zateplení půdních prostor základní i mateřské školy ve Stříteži a zateplení mateřské školy v Krasňanech.


Ve Stříteži dne 17. 12. 2014

Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24