Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Daltonská škola - 25.11.2014


02.12.2014 12:37 Dne 25. 11. 2014 se v prostorách ZŠ a MŠ Střítež v rámci projektu
„Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol“ ITMS 22410220039 uskutečnil seminář „Daltonská škola“ pro učitele přihlášených škol. Celkem se zúčastnilo osmnáct učitelek ze dvou českých a dvou slovenských základních a mateřských škol.
Lektorka paní Andrea Štemberková velmi poutavě seznámila přítomné se svými dlouholetými
zkušenostmi a také pomůckami, které při výuce používá. Pro všechny zúčastněné byla účast na semináři jistě velmi přínosná, učitelky uvítaly možnost vzájemné výměny zkušeností.

Ve Stříteži, dne 2. 12. 2014
Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24