Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Děti přenesené do minulosti a den zdravé výživy ze dne 9.4.2014


14.04.2014 12:49 Děti přenesené do minulosti a den zdravé výživy – 9. dubna 2014, Krasňany

Akce organizované ZŠa MŠ Krasňany se zúčastnilo 16 dětí ze ZŠ Střítež.
Po příjezdu do Krasňan v 9 hodin nás všechny přivítala paní ředitelka Hermanová
a seznámila nás s pestrým programem.

Děti ze Stříteže nejdříve zhlédly v mateřské škole krátké pásmo s jarní tématikou, které prezentovali nejmenší. V další části vystoupili žáci ZŠ. Představili tradiční vítání jara – zpěvem a tancem za doprovodu heligonkářů. Děti obou škol pak společně odnesly „Morénu“ k Váhu, kde byla zapálena a obřadně vhozena do řeky. Cestou do školy jsme se zastavili v místní knihovně, kde byla připravena výstavka velikonoční výzdoby.
Po návratu do školy měly děti možnost nejen zhlédnout výstavu zdravé výživy, ale vše bylo možné i ochutnat. Od 11. hodiny probíhaly ve dvou místnostech tvořivé dílny, kde si každé dítě pod odborným vedením mělo možnost malovat na připravené kraslice, zdobit perníčky, uplést karabáč a rovněž vyrobit korbáčiky. Čas při velmi zajímavé činnosti rychle uběhl a po dvanácté hodině jsme se již loučili s milými hostiteli. Všechny své výrobky si děti po skončení akce mohly vzít domů.
Po obědě v restauraci „U babky“ ve Varíně jsme odjeli zpět autobusem firmy VeGeBus
Do Stříteže.

Děti jistě budou rády vzpomínat na velmi zajímavou a poučnou akci, kterou jim připravila partnerská škola.

Vanda Pietrzyková
administrativní a komunikační pracovník
14. dubna 2014-04-14


 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24