Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Den dopravní výchovy - 6.9.2013

10.02.2014 13:23


Den dopravní výchovy

Akce proběhla dne 06.09.2013 v obci Krasňany. Přepravu dětí do Krasňan zajistila firma Veolia Transport Morava a.s. Akce byla zaměřená na dopravní výchovu dětí ze základních škol partnerských mikroregionů. Aktivita se konala pod záštitou příslušníků policejního sboru ze Žiliny, z oddělení dopravní policie. Tito příslušníci připravili dětem program zaměřený na seznámení se se základními pravidly silničního provozu a s tím, jak by se děti měly na silnicích chovat. Kromě policistů se aktivity zúčastnili i příslušníci záchranné služby, kteří děti seznámili se základními pravidly první pomoci. Děti v malých skupinkách byly s dopravními policisty i na skutečné silnici, kde policisté zastavovali vozidla, které porušily dopravní předpisy a děti jim pak udělovaly jablko nebo citron. Po obědě byly děti přepraveny zpět do Stříteže.


Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Olympiáda mikroregionů a Den zdravé výživy - 9.10.2013

10.02.2014 13:08

Dne 9. 10. 2013 se v Krasňanech uskutečnily plánované aktivity pod názvem: Olympiáda mikroregiónů a Den zdravé výživy.

Přeprava dětí ze ZŠ Střítež byla zajištěna autobusem firmy ARRIVA Morava a.s. (dříve Veolia). Odjezd dětí od ZŠ Střítež byl dle plánu v 7:15. V Krasňanech jsme byli přivítání
p. Gondžárem a paní ředitelkou. Po krátkém zahájení akce a seznámení všech s programem jsme byli pozvání do budovy Obecního úřadu Krasňany, kde byla připravena akce „ Den zdravé výživy“. Všechny zúčastněné přivítal starosta obce p. Bielka. Společenská místnost byla zajímavě vyzdobena přírodninami, na stolech byly vystaveny různé druhy zeleniny a ovoce. Děti byly zajímavým způsobem seznámeny se zásadami zdravé výživy. Rodiče místních školáků připravili pohoštění pro všechny zúčastněné. Posezení při teplém čaji a ochutnávka různých ovocných salátů i pečených dobrot byla vítaným zpestřením.
Druhá akce – sportovní, probíhala na místním hřišti.
Chlapci se zúčastnili fotbalového turnaje a děvčata soutěže ve vybíjené. Fotbalový turnaj probíhal mezi čtyřmi družstvy: ZŠ Střítež, ZŠ Dolná Tižina, ZŠ Varín a ZŠ Krasňany.
Soutěže ve vybíjené se kromě žákyň ze ZŠ Střítež a ZŠ Krasňany zúčastnily žákyně ZŠ Terchová.
Po vyhodnocení soutěží jsme odjeli na oběd do Varína a ve 13:30 jsme se vydali autobusem zpět do Stříteže.

Společná akce českých a slovenských dětí byla opět velmi zajímavá a jistě poskytla dětem mnoho nových zážitků.

Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník


 
 

Jeden den hasičem - 13.09.2013

10.02.2014 13:02

„Jeden den hasičem“ 2013

Mezinárodní závod branné všestrannosti smíšených družstev z ČR a Slovenska se uskutečnil v náhradním termínu dne 13. 9. 2013.

Akce proběhla v areálu Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku. Soutěží se zúčastnili žáci těchto škol: ZŠ Ropice, ZŠ Smilovice, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka, ZŠ Třanovice, ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ Hnojník, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Hnojník a ZŠ a MŠ Krasňany.

Přeprava českých dětí a doprovodu byla zajištěna autobusem ARRIVA, a.s. Třinec (dříve Veolia) a dopravu slovenských účastníků jsme objednali u SAD, a.s. Žilina.
Po příjezdu uvítala všechny zúčastněné ředitelka ZŠ a MŠ Střítež p. Dagmar Machálková
a zahájila program:
9:30 Prezentace a ukázka činnosti psovoda PČR
10:00 Soutěže družstev v jednotlivých disciplinách (chůze po laně, střelba ze vzduchovky, práce s hasičskou technikou, hod na cíl a test postřehu)
11:30 Proběhlo vyhodnocení soutěže a účastníci odjeli na oběd do Hotelu Řeka
13:30 Ukončení akce a rozvoz dětí do škol.
V průběhu akce byly dětem i doprovodu podávány teplé nápoje (čaj a káva).

Akce proběhla úspěšně i přes nepříliš příznivé počasí. Děti v průběhu dne zažily i dva výjezdy hasičů k neplánovaným akcím. Z tohoto důvodu se i část hasičů nemohla zúčastnit obědu v Hotelu Řeka a již připravené jídlo jim jejich kolegové odvezli do Hnojníku.

 
 

MALÍ HVĚZDÁŘI, ENVIRONMENTÁLNÍ DEN, OLYMPIÁDA MIKROREGIONŮ

11.07.2013 11:02

Třídenní aktivita SR:

Dne 24.6.2013 akce „Malí hvězdáři“
25.6.2013 Enviromentální den
26.6.2013 Olympiáda mikroregiónů


Děti s doprovodem odjely ze Stříteže dne 24. června autobusem do Varína a po ubytování v areálu Školy ochrany přírody obdržely oběd. Odpoledne byl připraven naučný program o vesmíru s praktickou ukázkou dalekohledu. Po večeři se zúčastnění zapojili do zážitkového a seznamovacího programu.
Druhý den pobytu byl na programu enviromentální den v Zázrivé. Děti navštívily záchrannou stanici zvířat, kde se seznámily s péči o zvířata a absolvovaly pěší výlet přes Tiesňavy do Terchovej. Po obědě probíhaly zážitkové hry s enviromentální tématikou a po večeři byl pro zúčastněné zorganizován zábavný program ve Varíně.
Dne 26. června probíhal společný program v Základní škole Krasňany. V rámci programu Olympiáda mikroregiónů probíhaly dopoledne soutěže v různých disciplinách a kategoriích. Odpoledne byly děti ze ZŠ Střítež přepraveny objednaným autobusem zpět do Stříteže.


Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

hudebně keramická soutěž "Rozvíjej se poupátko"

07.06.2013 08:04

24.5.2013 Hudebně keramická soutěž „Rozvíjej se poupátko

Od 8:00 probíhala soutěž jak v budově KD ve Stříteži, tak i v budově školy:

7:30 – Příjezd dětí z okolních škol byl zajištěn autobusem Spetra.
Pro rozezpívání využily děti hudebnu v budově OÚ
7:45 - Příjezd dětí ze SR (ZŠ Varín, ZŠ a MŠ Krasňany, ZŠ a MŠ Terchová – autobus Liška).
Děti i doprovod měly k dispozici třídu v ZŠ, kde se mohly na soutěž připravit.
8:00 – Úvod – scénka a slovo ředitelky (přivítání slovenských hostů a všech zúčastněných),
Porota pracovala ve složení: Darina Szymeczková, Oldřiška Honsová, Michal Smolan, Michal Zátopek, Naďa Honzáková, Romana Dobšová a Alena Kostková – předsedkyně poroty.
8:20 - Probíhala soutěž postupně v 6-ti kategoriích.
Hudební soutěž probíhala v KD a keramická část v budově ZŠ a MŠ.
Vyhodnocení probíhalo vždy po skončení každé kategorie. Dětem byly předány účastnické listy, diplomy a malé dárky.
Hudební soutěže se zúčastnily děti z 10-ti škol: MŠ Střítež, PMŠ Hnojník, ZŠ Střítež, ZŠ Smilovice, ZŠ Komorní Lhotka, ZŠ Hnojník, PSP Hnojník, ZŠ Strčeno, ZŠ Varín, ZŠ Terchová.
Keramické části soutěže se zúčastnili žáci čtyř škol: ZŠ Střítež, ZŠ Třanovice ZŠ,
Komorní Lhotka a ZŠ Hnojník.

Ve 13 hodin byla soutěž slavnostně ukončena a děti i doprovod z okolních škol byly odvezeny zpět do jednotlivých obcí. Slovenské děti s doprovodem a porota i ostatní účastníci akce odjeli na oběd, který byl zajištěn v restauraci v Hotelu Řeka. Po obědě se ředitelka ZŠ a MŠ Střítež paní Machálková rozloučila se slovenskými účastníky.


Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Děti zvířátkům, obora Bahenec

07.06.2013 07:59

14.5.2013 „Děti zvířátkům“ – obora Bahenec

Zúčastnilo se celkem 49 dětí …….. 15 dětí ze SR a 34 z ČR
7.30 – sraz před školou a odjezd do Písku
8.30 – setkání se slovenskými dětmi a odjezd na Bahenec
9.00 - slavnostní uvítání účastníků u obory (hra na lesní rohy)
Ředitelka ZŠ a MŠ p. Machálková uvítala žáky jednotlivých škol a popřála jim
zajímavý den plný nových dojmů a informací, p. Martynek- koordinátor aktivity
seznámil děti s pedagogy a lektory- studenty Lesnické školy v Hranicích a zahájil
program.
9.20 – Děti byly rozděleny do tří skupin a postupně se vystřídaly na 3 stanovištích v programu
„Lesní pedagogika“ – interaktivní hravé výuky o přírodě, „Děti zvířátkům“ - seznámení s péči o tetřevy a ukázka výcviku dravců, žáci se zapojili do krmení zvířat a měli možnost zhlédnout akvária. Rovněž proběhl výklad v učebně, kde byla různá (vycpaná) zvířátka a proběhl závěrečný test.
11.30 – Dětem byl po skupinách podáván oběd a měly osobní volno
13.00- Ukončení programu a odjezd do Stříteže
14.00- 15.00 – Vyhodnocení zážitků, interaktivní hry (zpětná vazba), děti skládaly puzzle obrázků zhlédnutých živočichů a zazpívaly píseň „v lese je krásně“


Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Děti přenesené do minulosti

07.06.2013 07:54

Odjezd ze Stříteže v 8.45
Příjezd Krasňany - 9.30

Účastníky přivítali starosta obce Krasňany Ing. Bielka a ředitelka ZŠ p. Hermanová
Spolu s dětmi ZŠ, které připravily krátký program. Následovala návštěva v MŠ s programem nejmenších. Dopoledne jsme se přesunuli na dopravní hřiště u základní školy, kde děti zdobily připravenou májku, kterou pak postavili pracovníci zajištění Obecním úřadem. Stavění májky doprovodil svým vystoupením dětský folklórní soubor Duha. Po malém pohoštění ve školní jídelně děti zhlédly zajímavou výstavu z minulosti života v obci, která byla instalována v budově Obecního úřadu. Následovala prohlídka místního zámku včetně zámecké kaple. Po prohlídce zámku byly děti přepraveny na oběd do restaurace Babka do Varína a po návradu ještě zhlédly ve škole přednášku na téma „Slunce – naše hvězda“.
Po přednášce a krátkém rozloučení ve škole odjely děti zpět do Stříteže.

Návrat po 15.30Vanda Pietrzyková
Administrativní a komunikační pracovník

 
 

Rozvíjej se Poupátko

18.12.2012 07:26

V pátek 7.12.2012 v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou proběhla pěvecko- keramická soutěž Rozvíjej se poupátko. Zahájení a pěvecká soutěž proběhla v sále Kulturního domu ve Stříteži. Na úvod pronesl pár slov pan starosta Machálek P. a hlavní organizátorka soutěže, paní ředitelka ZŠ Střítež Machálková D.
Zúčastnilo se 9 škol.
Ze Slovenska : ZŠ Krasňany, ZŠ Varín a ZŠ Těrchová,.
Za mikroregion obcí povodí Stovávky : ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka, MŠ a ZŠ s polským jazykem vyučovacím Hnojník, ZŠ Hnojník, ZŠ Třanovice a ZŠ Smilovice. Celkem zpívalo 40 účastníků. Děti byly rozděleny do šesti kategorií:

kategorie - Děti MŠ
kategorie - 1. ročník ZŠ
kategorie - 2.-3. ročník ZŠ
kategorie - 4.-5. ročník ZŠ
kategorie - 6.-7. .ročník ZŠ
kategorie - 8.- 9. ročník ZŠ
Děti zpívaly za doprovodu klavíru, harmoniky, s hudbou z CD nebo bez hudby na téma vánoce a zima. Převážně zazněly koledy. Pěvecké výkony hodnotila pětičlenná odborná porota. Všichni zúčastněníi obdrželi pamětní list, vítězové z každé kategorie dostali věcnou cenu.

Keramické soutěže, která proběhla v budově ZŠ Střítež, se účastnilo 10 dětí ze Základních škol Střítež a Komorní Lhotka, které byly taktéž rozděleny do 2 kategorií, podle věku dětí. Tématem výtvarných prací bylo Novoroční přání, časový limit 1,5hod. Dvoučlenná porota vybrala vítěze v obou kategoriích žákyně ze Základní školy Komorní Lhotka, které obdržely věcnou cenu.


Renata Wojnarová

 
 

Jeden den hasičem

14.11.2012 16:13

V rámci přeshraniční spolupráce obcí Střítež a Krásňany se dne 3.10.2012 konala již v pořadí druhá akce na území ČR, s názvem "Jeden den hasičem". Tentokrát se zúčastnilo 7 škol mikroregionu a to základní školy z Komorní Lhotky, Ropice, Stříteže, Třanovic, D. Tošanovic, Hnojníku a ZŠ Hnojník s polským jazykem vyučovacím, kde se celá akce konala. Každou základní školu reprezentovali 3 žáci, ze Slovenska se dostavilo 29 žáků dále 9 dobrovolných hasičů SDH Hnojník a učitelé. Děti byly rozděleny do 7 smíšených družstev, pomocí losu. Zahájení proběhlo ukázkou hasičů – útok, stříkání vodou z hadice do dálky. Poté jednotlivá družstva vybíhají na předem vytyčenou trasu, kde plní různé úkoly např. střelba ze vzduchovky, hod míčem na cíl, slaňování. Za každý splněný úkol dostávají razítka. Vyhrává družstvo, které v co nejkratším čase nasbírá co nejvíc razítek. Pro ostatní účastníky, aby se nenudili, SDH Hnojník připravili lanovku. Ze střechy budovy školy natáhli lano k autu HZS a po něm se zájemci pomocí karabiny spouštěli dolů. V areálu školy byla přistavena dvě hasičská auta, která si mohly děti prohlédnout. Dále si vyzkoušely, jakou musí mít hasiči sílu, když drží hadici, ze které tryská voda při hašení požáru. Zhruba okolo 11. hodiny proběhlo vyhodnocení družstev, kde každý z prvních tří nejlepších družstev obdržel medaili, diplom a věcné ceny v podobě sladkostí.
Na závěr proběhla názorná ukázka SDH Hnojník. Za zvuku sirény proběhlo vyproštění zraněných z nabouraného auta. Fingovaná nehoda, kde projíždějící auto Škoda narazilo na vozovce do vlečky otáčejícího se traktoru, byla skutečně jako v reálu. Hasiči zablokovali vozovku, kde neprojela ani pošťačka, která nic netušící právě doručovala poštu. Po vyproštění všech zraněných, hasiči uvedli vše do původního stavu a akce byla ukončena.
Autobus odvezl děti do sportovního centra Smilovice, kde všichni poobědvali a následně žáky rozvezl do jednotlivých škol.

Renata Wojnarová
 
 

Děti zvířátkům

14.11.2012 15:57

Děti zvířátkům

Této akce, která se konala 24.9.2012, se zúčastnili: 48 dětí naší školy, 35 dětí ze Slovenska, Myslivecké sdružení Černá Střítež-Vělopolí, paní učitelky naší a slovenské školy a starostové obou obcí. Počasí nám přálo, a proto se vše vydařilo ke spokojenosti dětí i organizátorů akce.
Děti z obou škol se setkaly v budově ZŠ Střítež, pozdravily se, seznámily se s programem a přesunuly se společně k hájence Mysliveckého sdružení Černá Střítež - Vělopolí. Tam p. Zawadzki přivítal všechny účastníky, popsal dětem blízké okolí a pan Herec zatroubil na borlici, což znamenalo zahájení leče. Poté následoval přesun dětí od hájenky k rybníkům v Černé.
V nádherném podzimním dni se slunce odráželo ve vodní hladině a všude byl klid a ticho. U rybníku proběhla odborná přednáška ohledně tradice myslivosti na české i slovenské straně, ukázky lesní zvěře např. kuna, sova-kaloun ušatý, jestřáb, káně, liška, jelen, popis paroží. Samozřejmě vše v myslivecké mluvě.
Paní učitelky rozdělily žáky do smíšených družstev, ve kterých společně vypracovávali úkoly, zaměřené na myslivost. Ze dvou nejlépe vyhodnocených družstev byly vybrány dvě děti ze Slovenska, které pan Herec, jakožto nejstarší myslivec Stříteže, pasoval nejmladšími myslivci. Po krátké pauze jsme se přesunuli kolem rybníků a přes pole po vyšlapaných cestičkách do nedaleké vesnice Vělopolí, kde si děti prohlédly bažantnici, ve které bylo zhruba 100 odchovaných bažantů. Pan Zawadzki pronesl pár slov o chovu a prostředí, ve kterém bažanti žijí. Následoval přesun dětí na Obecní úřad ve Vělopolí. Tady se konala tradiční výstava ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. Přivítala nás starostka, paní Latochová, která nabídla účastníkům osvěžující želatinový bonbon. Všechny děti nadchli 2 živí králíci, kteří byli součástí výstavy mezi květinami, ovocem, zeleninou, bylinkami a vším, co místní občané vypěstovali na svých zahradách.
Po skončení prohlídky následovalo krátké rozloučení. Děti se vrátily do školy, paní učitelka Landecká provedla vyhodnocení akce a poděkování slovenským i našim zúčastněným. Byl čas na oběd. Žáci ze Slovenska odvezl autobus do Smilovic, kde poobědvali a vrátili se do Krasňan.

Renata Wojnarová
 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24