Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Zhodnocení roku 2021 z pohledu SDH

24.02.2022 17:24

Vážení spoluobčané, v krátkém článku Vám přiblížíme rok 2021 z pohledu SDH Střítež

 

 

Co se týče zásahů tak naše jednotka zasahovala celkem ve čtyřech případech:

Více jsme díky bohu, co se požárně ochranné činnosti týká, zasahovat nemuseli.

Jednotka taky zajišťovala dohled a organizaci při sběru objemného odpadu.

Soutěžní rok bohužel vzhledem k epidemiologické situaci v republice, nebyl vůbec
zahájen a drtivá většina soutěží byla zrušena.

V den státního svátku 17.listopadu byla naše jednotka pozvána na akci „BEZPEČNĚ
K ZÁSAHU TAM I ZPĚT“, která byla organizována firmou Libros Ostrava pod záštitou Krajského
ředitelství HZS MS kraje.     odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=QyiUdbhgwrU

Přátelské odpoledne spojené se smažením vaječiny, se letos bohužel nekonalo, ale
pevně věříme že příští rok už nám nic bránit v uspořádání této tradiční akce nebude.

Dne 4.9.2019 pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Stříteži již 11. ročník
nohejbalového turnaje trojic pro místní občany. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 6
družstev .Celé sportovní dopoledne začalo úderem 8 hodiny ranní kdy si každé družstvo
vylosovalo své číslo a podle toho se rozlosovaly skupiny. Po velkých bojích a mnohých
zdařilých i nezdařilých výměnách nakonec zvítězil tým Svobodových . Družstvo našich
hasičů se umístilo na 5.místě.

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům za jejich celoroční obětavou práci, za jejich volný
čas, který věnuji nejen našemu sboru, ale celému hasičskému sdružení a jsou vždy
nápomocni když je potřeba řešit nějaký problém. Za to jím patří velké díky.

 

Martin Lipowski

 
 

Zhodnocení roku 2017 z pohledu SDH Střítež

13.02.2018 11:19

SDH v v letošním roce pořádala několik akcí, uspořádala dne 1.6. tradiční dětský den pro děti ZŠ a MŠ ve Stříteži, dále pak pořádala tradiční smažení vaječiny se svými členy, byli jsme na návštěvě také u jubilantů a dlouhodobě nemocných. Krom této činnosti jsme měli také tu ochrannou v naší v obci, a to zejména při likvidaci vos (3x) a větrných smrštích kterých bylo hned několik, dále jsme pak zasahovali také při přívalových deštích kdy jsme čistili propustky a čerpali vodu. Závěrem roku jsme uspořádali výroční valnou hromadu kde jsme zhodnotili práci SDH za rok 2017.

Martin Lipowski
 
 

ERENA

17.02.2016 17:44

Pamatujete naše hasičské vozidlo? Takhle zdobí muzeum naše ERENA. Ptáte se kde?
MUSEUM UŽITKOVÝCH VOZIDEL - TRHOVÉ SVINY
 
 

INFORMACE PRO OBČANY

24.05.2011 16:37
 
 

AVIA A 30

16.05.2011 13:55
 
 

TECHNIKA

16.05.2011 13:55
 
 

Historie SDH Střítež

16.05.2011 12:18
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24