Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Ve Stříteži zasedala Krajská rada seniorů

02.04.2019 14:52 (platnost do: 31.12.2022)

Ve Stříteži rokovala krajská rada seniorů
Členové krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje si na další zasedání vyjeli mimo Ostravu. Cílem jejich jednání byly dvě obce Mikroregionu Stonávka - Střítež a také Smilovice. Mezi nejaktivnější kluby v působnosti kraje patří Klub důchodců Střítež a právě do míst, kde působí, přijelo schůzovat šestnáct členů Krajské rady z různých koutů Moravskoslezského kraje na pozvání starosty obce Miroslava Jaworka a člena rady Miroslava Fobera, zavítala KRS MsK. Po uvítání starostou, přítomna byla rovněž místostarostka Michaela Porvisová, se po té uskutečnilo plánované jednání rady. V závěru pak nechyběl ani prostor na představení aktivit střítežského klubu. Ty jsou mimochodem pečlivě zaznamenávány v kronikách a ty byly připraveny k prohlédnutí po skončení jednání. Následovala rovněž nezbytná společná fotka všech účastníků u symbolu obce – koně a přesun do další obce Mikroregionu, Smilovic. Cestou se zastavili u pomníku malíře Josefa Mánese. Jeho maminka se narodila na Těšínsku a do Prahy se pak dostala se svým manželem. Mánes rád navštěvoval blízkou rodinu na Těšínsku, dvakrát zavítal do Stříteže, kde v hájovně svého příbuzného, arcivévodského lesního Hoppela, trávil svůj čas a při svém pobytu také samozřejmě maloval. Právě u hájovny byl postaven malý pomníček s plastikou legendárního malíře a později zde přibyly i verše Petra Bezruče. Právě takové střípky ze života známého malíře i jiné zajímavosti sdělil hostům Karel Moškoř, který v obci od dětství žil a dokonce chodil s dědou a rodiči tento pomník udržovat. Důkazem byla i historická fotka s malým Kájou na balvanu vpravo pomníku. Jen o dva kilometry dál ve Smilovicích již netrpělivě čekal starosta Miroslav Sikora se svým zástupcem Jindřichem Mackowskim ve Sportovním centru, které patří mezi chloubu nejen obce, ale blízkého okolí. Po chutném obědu si mohli členové krajské rady prohlédnout celý sportovní areál zahrnující dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, multifunkční hřiště i sportovní halu s hernou stolního tenisu. Renomovanou prohlídku sportovišť i s výkladem zajišťoval J.Mackowski. Většina členů Rady si pak zašla vyzkoušet záludnosti bowlingové dráhy, aby pak v odpoledních hodinách odjeli autobusem zpět ke svým domovům.


 
 

Pochování basy 2018

23.01.2019 08:45
 
 

Seniorský čtyřboj v Komorní Lhotce

14.01.2019 13:30

Seniorský čtyřboj v Komorní Lhotce
Už 9. ledna si dali společné dostaveníčko u zvláštního víceboje členové Klubu důchodců Střítež. V prostorách haly v Komorní Lhotce si zahráli kuželky a ve vedlejší místnosti házeli šipkami do terče, trefovali se florbalovou holí a míčkem do malé branky a poslední disciplínou byl bollo ball, to je hod spojenými dvěma míčky na trojžerď. Vytvořily se dva soutěžní týmy a šlo se soutěžit. Dohled nad disciplínami na sportovištích si vzali dva nesoutěžící rozhodčí K. Moškoř a M. Nogol.
Sportovní zápolení je pro většinu zábavou a tak se ozývaly v průběhu disciplín zajímavé rady např. jak správně hodit koulí na kuželně, aby spadlo co nejvíce kuželek. Pochopitelně teorie jde všem velice dobře, ale v praxi jsou výsledky zcela odlišné. Bylo tedy úplně jedno, jak kdo například drží v ruce hokejku, důležité bylo umístění míčku po odpalu. Senioři se výborně bavili, mezi hrou si stačily vypít i tolik oblíbené kafe, ochutnat ještě stále dobré cukroví z vánočního období a také se posilnit i něčím ostřejším.
Po odehrání všech disciplín nastalo počítání výsledků a bodování podle připraveného klíče. Mnohem vyrovnanější pořadí měly ženy, kdy o prvním místě rozhodoval až dodatečný rozstřel v kuželkách. V něm skolila více kuželek H.Minářová a odsunula na druhou příčku A.Grygovou třetí místo zůstalo pro M.Nogolovou. Muži měli vcelku nečekaného a suverénního vítěze v podobě K.Herece, který vyhrál s velkou převahou před Z.Grimem a M.Foberem. Drobné ceny z rukou organizátora této akce M.Nogola budou těm nejlepším připomínat lednový víceboj. Konečnou tečku za setkáním při sportu udělali senioři společným obědem v Restaurantu Premiér Komorní Lhotka. KM

 
 

Silvestr 2018

04.01.2019 08:11
 
 

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu

16.11.2018 09:20

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu
V kulturním domu ve Stříteži se sešli 9. listopadu na výroční schůzi členové Klubu důchodců Střítež. Sál zaplnila více jak stovka seniorek a seniorů, které uvítal předseda A.Lipowský, nechyběli ani hosté, starostka obce Ropice U.Waniová a místní starosta M.Jaworek. Po té se ke slovu dostala členka výboru I.Foberová. Jejím úkolem bylo všechny přítomné seznámit s tím, co vše se zorganizovalo v rámci činnosti klubu v tomto roce. A byla to dlouhá řada akcí, na kterých se různým způsobem podíleli členové klubu. Začalo se už 11.ledna prvním posezením U Mařeny v Ropici za lesem, kde nám ochotně poskytli klubovnu. Nejvíce účastníků z řad členů klubu je tradičně na Pochování basy, pak u smažení vaječiny a výročních setkáních. Co čtrnáct dní se scházeli v již zmiňované ropické klubovně, kde v chladnějším období trávili čas při různých stolních hrách. Jakmile vysvitlo sluníčko a bylo venku pěkně, což v tomto roce bylo mimořádné, tak se scházeli venku a k jejich aktivitám patřily různá zpestření, především sportovní soutěže. Právě sport se stal pro střítežské seniory tím nejproslulejším co se týče zviditelnění se na veřejnosti. Skvělé počínání výběrů klubu na sportovních hrách ve Frýdku – Místku, Ostravě, Bílovci a těch nejlepších i Olomouci a Banské Bystrici. Střítežští sportovci dovezli jen v letošním roce celkem 61 medailí! Ve Frýdku – Místku vyhráli týmovou soutěž, v Ostravě se celkovými vítězi vícebojů stali K.Moškoř do 70 let a M.Gryžboň nad 70 let, třetí skončil nejstarší účastník L.Kubala. Na mezinárodních hrách v Olomouci a také pak v Banské Bystrici dominoval ve víceboji K.Moškoř. Zkrátka sportovci z klubu důchodců byli letos hodně vidět. Na tyto úspěchy sportovně založených členů navázala trojice M.Fober, K.Herec a J.Skřivánek, kteří vyhráli celokrajskou vědomostní soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR. Jak jsme se z hodnotící zprávy dozvěděli, rádi ještě využívali možností si zahrát bowling v SC Smilovice. Důchodci žijí nejen sportem, ale rádi přiloží i ruku k dílu a pomáhají každoročně při akci „Ukliďte si obec“, podporují další akce jako např. „Střítežské léto“ nebo nechyběli u odhalení pamětní desky T.G.Masaryka v Hnojníku. Společně taky vyrazili na několik zájezdů. Nejblíže to měli autobusem na Lysou horu, navštívili také Slovensko a to na poznávacím zájezdu Roháčů-Zuberce a v Polsku si prohlédli rodiště polského papeže ve Wadovicích. Zkrátka, ještě by se dalo vyjmenovávat další aktivity, ale to by se zabraly další řádky. Tak jen nakonec slova, která řekla v závěru hodnocení roku I.Foberová: „Závěrem chci poděkovat všem za účast na dnešní výroční členské schůzi, především však výboru v čele s předsedou panem Lipowským a všem dalším členům, kteří pomáhali při přípravách naších akcí. Poděkování patří p. Karlu Moškořovi, který nejen, že náš klub úspěšně reprezentoval na sportovním poli, ale naši činnost publikuje písemně i fotograficky v místních periodikách a seniorských časopisech. Poděkování patří všem členům, kteří nás úspěšně reprezentovali na sportovních hrách ve Frýdku-Místku, Ostravě, Olomouci, v Bílovci a vědomostní soutěži ve Velké Polomi. Také patří poděkování p. Miroslavu Nogolovi, který organizuje setkání v Ropici „U Mařeny“, bowlingy ve Sport centru Smilovice a zajišťuje fotokroniky. Děkuji rovněž všem starostům okolních obcí za finanční příspěvky, které používáme na různé akce, všem sponzorům, kteří nám přispívají věcnými cenami. Děkuji panu Zdeňku Grimovi – úsekovému důvěrníkovi z Hnojníku za obětavou práci, kterou vykonával ve výboru klubu a který se v této funkci rozhodl dále nepokračovat.“
Aktivní klub důchodců je důkazem toho, že věk nemůže být překážkou k tomu, aby se lidé nesetkávali a nesdíleli spolu strasti i radosti seniorského věku. Slovo si vzali v průběhu bilancování i hosté. Sami zdůraznili, jak důležitá je spolupráce seniorů s obcemi. Bylo tedy na místě i jejich poděkování těm, co se podíleli na veškerých aktivitách v některých obcích Mikroregionu Stonávka. Po oficiální části výročního setkání se kromě výborného pohoštění dočkali i ti, kteří rádi proženou své tělo na tanečním parketu a pod taktovkou pouhých dvou hudebníků bylo ještě hodně veselo v pozdním odpoledni.


 
 

Krajskou soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR vyhrála Střítež!

29.10.2018 14:51

Na sportovní úspěchy střítežských členů Klubu důchodců jsou už občané zvyklí. Jen v letošním roce se do sbírky přivezlo několik pohárů a spousty medailí. Další skvělá zpráva se týká reprezentace ve vědomostní soutěži, která proběhla v pátek 26.října 2018 ve Velké Polomi.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) za vydatné podpory hlavního partnera akce obce Velká Polom připravila vědomostní soutěž ke stému výročí založení samostatného Československa. Soutěže, která měla celkem deset oblastí po deseti otázkách z bohaté historie Československa, se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje. Své znalosti si jeli prověřit také zástupci Klubu důchodců ze Stříteže. Ti se pečlivě připravovali už před soutěží, ale na poslední chvíli museli udělat změnu v původní nominaci, kdy jim vypadla ze zdravotních důvodů Vlasta Sadowská a tak se vytvořil ryze mužský tým ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Příjemně strávené říjnové odpoledne v sokolovně obce Velká Polom moderoval předseda místního Senior klubu Radim Holeček, který se významně podílel na celé přípravě akce. Nachystal otázky společně s předsedou KRS Pavlem Glucem a rekonstruované sokolovně tak mohla proběhnout důstojná oslava 100.let od vzniku Československa. Jaké okruhy otázek vybrali organizátoři? Po deseti otázkách zahrnovala geografie, politický a správní systém, kultura, sport, příroda, nechyběla ani politická historie, historie, čeští velikáni, památky a zajímavosti z kraje. K nim pak přibyla jedna soutěž dovednostní – skládačka rozstříhané mapy České republiky na čas. Protože jsem se pohyboval mezi soutěžícími s fotoaparátem, měl jsem možnost sledovat i průběžné počínání všech aktérů. Oni samozřejmě netušili, jak odpovídají jiní. V polovině soutěže se ve vedení s nepatrným náskokem pohybovali senioři ze Stříteže, těsně za nimi pak Bílovec, ostatní už poměrně ztráceli. Pochopitelně rozhodovaly detaily, a jak se nakonec ukázalo, těsnější to již být nemohlo. Závěrečné vyhodnocení bylo přijímáno s velkým napětím, protože nikdo netušil, jak si vedly jiné soutěžní týmy. Výsledky všem potom sdělil předseda poroty Pavel Gluc a potvrdil, že soutěžící prokázali velmi dobré, až mimořádné znalosti. O konečném vítězi muselo rozhodnout až dodatečné kritérium a to byl průměrný věk celého týmu! Prvenství tak získala trojice seniorů z Klubu důchodců Střítež ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Druhou příčku obsadil Klub důchodců Bílovec, třetí pak Senioři ČR – Ostrava. Členové střítežského klubu opět dokázali, že jsou výborní nejen ve sportovní oblasti, ale dovedou sbírat skvělá umístění i při organizování jiných aktivit pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci KD Střítež!!
Karel Moškoř

 
Vítězní senioři
 

Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostravě

10.10.2018 10:09

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) připravila oslavy Mezinárodního dne seniorů druhého října. Na oslavách nemohla chybět ani výprava seniorů z Klubu důchodců Střítež. Společně s vrstevníky z Milíkova se vydal autobus ze Stříteže nejprve k Dolu Michal. Důl Michal je název nefunkčního černouhelného dolu, který se nachází v Michálkovicích. Od roku 1946 nesl tento důl název Petr Cingr a po ukončení těžby a vzniku Průmyslového muzea v areálu dolu se přešlo zpět k původnímu názvu Michal, důl je národní kulturní památkou. Průvodce nás provedl tzv.cestou horníka do práce a tak jsme mohli od vstupu do známkovny projít procesem, který absolvovali horníci než sfárali do dolu. Ač nám počasí nepřálo, v místech kam jsme chodili nás kapky deště neobtěžovaly. Po prohlídce následoval oběd přímo v areálu dolu a pak se již vydal autobus k Domu kultury města Ostravy. Připravený kulturní program byl spojený s vyhlášením výsledků kampaní KRS MSK "Nejaktivnější seniorská organizace kraje" a "Obec, město, mikroregion kraje seniorům nejpřívětivější". Setkání uváděl známý moderátor Vladimír Hron, který hned od počátku navodil vynikající atmosféru. Po představení hostů, kterými byli např. primátor města Ostravy, náměstek hejtmana nebo předseda Rady seniorů ČR, začal bohatý program. Odpolední část začaly děti z MŠ Koblov a po nich čupr holky a čupr kluci z Hlavnice. Skvěle se přidával Vladimír Hron svými vtípky a písněmi a tak si velice brzy získal obecenstvo na svou stranu. Z vyhlášených kampaní Krajskou radou seniorů MSK vyšlo nejlépe v kategorii o „Nejaktivnější seniorskou organizaci kraje“ Sdružení seniorů OSŽ Ostrava, hlavní nádraží. Pamětní plakety pro „Obec, město, mikroregion kraje seniorům nejpřívětivější“ získaly obce Vyšní Lhoty, Slavkov u Opavy a město Bohumín. Ani náš klub nevyšel naprázdno a obdržel čestné uznání Krajské rady seniorů za stále aktivní práci pro seniory v okolí. Potom zase pokračoval zábavný program a přítomné potěšil ve slušivých zelených tričkách folklórní soubor Šariš z Prešova a na závěr zazpívaly Krákorky z Vrchů. Příjemně strávený čas velmi rychle uběhl, dobře jsme se pobavili a strávili pěkný den při letošních oslavách Mezinárodního dne seniorů.
 
 

Senioři přivezli z Bílovce třináct medailí

17.09.2018 13:19

Senioři přivezli z Bílovce třináct medailí
Početná výprava 19 členů z Klubu důchodců Střítež se zúčastnila posledního letošního sportovního setkání. V Bílovci se uskutečnily 12.září Krajské sportovní hry seniorů, které připravila Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje za vydatné podpory města Bílovec a Moravskoslezského kraje. V nových zelených tričkách se naši senioři vůbec neztratili mezi více jak 180 sportovci, ale také na sportovištích a potom k jejich radosti i na stupních vítězů. Někteří atmosféru těchto her už zažili letos ve Frýdku-Místku nebo v Ostravě, nicméně tato událost byla z těchto největší i do počtu disciplín. Připraveno jich bylo jedenáct: hod šipkami, hod granátem na cíl, hod kroužky, upravený petang, střelba do florbalové branky, hod na basketbalový koš, golf snag a bollo ball, to je házení tenisovými míčky propojenými šňůrkou na trojžerď. Na čas se běhalo s kolečkem, s míčkem na tenisové raketě Běhalo také ve sprintu žen na 40 metrů a 60 metrů u mužů. Celou sportovní část měl na starost hlavní rozhodčí her, člen střítežského klubu Karel Moškoř, který tak nezávodil a sledoval soutěžící, aby vybral k sobě možné adepty na účast při příštích celostátních hrách. Pochopitelně, přál těm svým, aby nějaké solidní umístění vybojovali. A to se povedlo, protože mezi prvními třemi se umístili v devíti z jedenácti disciplín, což je skvělý počin. Do soutěží se zapojilo všech devatenáct členů klubu a nebylo nutné absolvovat všechno. Každý si podle svých fyzických a zdravotních možností vybral to, kde to zvládl. Při závěrečném vyhodnocení tak mohl hlavní rozhodčí vyhlásit konečné výsledky. Ceny předávali předseda Krajské rady seniorů MSK P.Gluc a za město Bílovec starosta P.Mrva společně se svými místostarostkami S.Kováčikovou a H.Buriánovou.

Nejlepší umístění střítežských členů klubu důchodců:
1.místa: M.Gryžboňová, P.Sadowski, L.Kubala, M.Gryžboň a P.Riedl
2.místa: M.Nogolová, J.Pščolka, P.Sadowski a L.Kubala
3.místa: V.Sadowská, L.Kubala, P.Sadowski, M.Fober

Na celkové umístění ve víceboji v nějaké věkové kategorii to nestačilo, jen těsně za stupni vítězů skončili L.Kubala a P.Sadowski, což je skvělé. Členové střítežského klubu opět potvrdili, že jsou dobrou partou i na sportovním kolbišti. Kronika klubových aktivit se tak zaplní dalšími stránkami.


 
 

Členové klubu vybojovali stříbro pro kraj

23.07.2018 08:19

Členové klubu vybojovali stříbro pro kraj
Jak jsme informovali v posledním článku, dva naši členové klubu byli reprezentanty Moravskoslezského kraje na Mezinárodních hrách seniorů v Olomouci. Po úspěšných závodech na sportovních hrách seniorů ve Frýdku – Místku a v Ostravě, byla nominace aspoň dvou, odměnou za skvělé výsledky. Je ke chvále Klubu důchodců Střítež, že máme aktivní ženy a muže, kteří by klidně mohli být jako další v nominaci, ale Krajská rada seniorů rozhodla tak, aby tým tvořili i zástupci jiných, aktivních klubů v kraji. 3.Mezinárodní sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí se konaly ve dnech 16.-19.7.2018. Soutěžilo 19 osmičlenných týmů z krajů ČR, z Polska, Maďarska a Slovenska. Krajský výběr vedl jako kapitán Karel Moškoř a bylo dobré, že měl vedle sebe kolegu a tenisového parťáka Libora Kubalu. Vloni skončil výběr kraje na 4. místě (v týmu byli K.Moškoř a M.Fober) a letos chtěli neoblíbené místo pro sportovce vylepšit. Povedlo se to náramně a v konečném součtu po absolvování všech deseti disciplín víceboje obsadili výborné druhé místo za Plzeňským krajem, třetí skončil kraj Olomoucký. Družstvo kraje, kde bylo šest mužů a dvě ženy získalo celkem 13 medailí, 5 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových. Nejlepším sportovcem her v kategorii mužů do 70 let se stal Karel Moškoř, který s přehledem obhájil loňské prvenství. Libor Kubala byl nejstarším účastníkem soutěží v kategorii mužů. Zážitkem pro většinu účastníků pak bylo slavnostní vyhodnocení a předávání cen z rukou předsedy vlády ČR Andreje Babiše, který přijel na vyhlášení seniorských her. Do sbírky letošních medailí Karla Moškoře přibyly další kovy, dvě zlaté za výhry v běhu s kolečkem a v běhu s tenis. raketou, jedna stříbrná za golf a bronzová za sprint na 70 metrů.

 
 

Nejlepší umístění našich zástupců na Ostravském víceboji

23.07.2018 07:33
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24