Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Prosincové ohlédnutí


31.12.2019 16:02 Ani v posledním měsíci roku 2019 seniorky a senioři z Klubu Důchodců nezaháleli. Na několik aktivit se krátce podívejme.

„Mikulášský seniorský dvojboj“

Už čtvrtý ročník se první prosincovou sobotu konal ve SC Smilovice turnaj v bowlingu a ve hře „žolík“. Sešlo se rekordních 33 osob a kromě jednotlivých kategorií  žen a mužů v bowlingu i v žolíku, si to v bowlingu rozdala i smíšená družstva. Podruhé v této soutěži dominoval  manželský pár Jan a Františka Kaletovi, druzí skončili Miroslav a Marie Nogolovi a  třetí pak  Petr a Marie Riedlovi. Ani v jednotlivcích nenechali pověstný titul nikomu jinému manželé Kaletovi a oba svoje kategorie vyhráli. V žolíku už byli jiní vítězové a to Stanislav Josiek a Ludmila Žuková. Děkujeme obcím Smilovice  a Střítež za poskytnutí sportovního zázemí a ceny pro nejlepší.

Výsledky:

Smíšené páry :

1. Jan a Františka Kaletovi                              434 bodů

2. Miroslav a Marie Nogolovi                         389 bodů

3. Petr a Marie Riedlovi                                  375 bodů

Jednotlivci bowling – muži :

1. Jan Kaleta                                                     233 bodů

2. Miroslav Nogol                                            228 bodů

3. Vladimír Helioš                                            201 bodů

Jednotlivci bowling – ženy :

1. Františka Kaletová                                       201 bodů

2. Marie Riedlová                                            192 bodů

3. Helena Minářová                                         176 bodů

„Žolík“ - muži

1. Stanislav Josiek

2. Zdeněk Grim

3. Miroslav Fober

„Žolík – ženy :

1. Ludmila Žuková

2. Františka Kaletová

3. Marie Nogolová

Setkání s Lysaři

Na pozvání klubu českých turistů Ostravice, kteří si říkají Lysaři, se manželé  Foberovi zúčastnili v sobotu 14. prosince 2019 přátelského posezení na Ostravici v hotelu FREUD. Smyslem jejích návštěvy bylo navázání bližších kontaktů a rozvoje vzájemné spolupráce. Jak vůbec k tomu došlo, popisuje Mirek Fober: „Prvotním kontaktem bylo setkání s členkami klubu českých turistů, před naším obecním úřadem, kdy paní Horáková a Mikulová, přijely do naší obce, aby naplánovaly trasu pro výlet svých členů. Tehdy vznikla z naší strany  nabídka, že bychom je mohli seznámit s historií a památkami nejen naší obce Střítež ale přiblížit také zajímavosti z okolních obcí, které spadají do mikroregionu povodí Stonávky. Tato návštěva byla prvním krokem k navázání vzájemné spolupráce a měla by přispět k obnovení turistických výšlapů našeho klubu důchodců, který v posledním období značně upadl.“

Jak to všechno nakonec dopadne, uvidíme v příštím roce. Prvním společným setkáním už může být únorový ples tzv.Pochování basy, na který byla malá skupinka Lysařů pozvána.

Předvánoční posezení u harmoniky

Vánoční atmosféra dýchla na všechny důchodce, kteří si přišli společně zazpívat vánoční písně do malé místnůstky U Mařeny. Hospodyňky se už mohly ukázat, co již stihly napéci z vánočního cukroví a tak se na stolech doslova sbíhaly sliny, cože si nejprve vzít. Přece jenom jsou senioři jiní než děti a cukroví asi není jejich top občerstvení, přesto se rádi pustili do připravených dobrot. Hlavním bodem setkání však bylo zpívání vánočních písní a koled a to jde vždy dobře, je-li součástí zpěvu i dobrý hudební doprovod. Harmonika nikoho nezklame a klávesy zručně ovládal nám už známý hudebník Josef Durstin.

Rozloučení s rokem 2019

Před budovou obecního úřadu se kolem desáté hodiny dopolední začali scházet důchodci z místního klubu. Jako každoročně si dávají poslední dostaveníčko, aby si připili na zdárný příchod nového roku. Nakonec se jich sešlo přes šedesát a než došlo k slavnostnímu přípitku, poděkoval místopředseda Miroslav Fober všem za letošní velmi aktivní činnost. Jako vždy potěšily výsledky seniorů na sportovních hrách kraje i účast jednoho z nich na soutěži mezinárodní. Podařily se kulturní akce a pomoc členů klubu při zajišťování událostí nejen v naší obci. Poděkování si pak vyslechli i z úst místostarostky Michaely Porvisové a pak již zaznělo to známé – šťastný nový rok 2020 a především zdraví všem!

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24