Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Třicet let od založení klubu


25.11.2019 13:59 

KLUB DŮCHODCŮ STŘÍTEŽ SLAVIL TŘICÁTINY

V roce 1989 se dohodli bývalí zaměstnanci - důchodci Třineckých železáren s Klubem důchodců OS KOVO TŽ v Třinci, že ve Stříteži založí pobočku tohoto klubu, který budou tvořit důchodci i z okolních obcí Vělopolí, Hnojníku, Řeky, Smilovic, Ropice za lesem, Třanovic, Horních Tošanovic a Komorní Lhotky. Postupem času se členy klubu stali i další, co skončili zaměstnání u jiných podniků a zaměstnavatelů.

Oslavy 30.výročí byly naplánovány už v září, bohužel nečekané úmrtí dlouholetého předsedy A.Lipowského tuto slavnost oddálilo až na listopad. Do sálu střítežského kulturního domu přišla v pátek 22.listopadu více jak stovka současných členů klubu. Na úvod  místopředseda klubu důchodců M.Fober všechny uvítal a mezi hosty též předsedu Krajské rady seniorů P.Gluce s manželkou, starostku Vělopolí V.Latochovou a místního starostu M.Jaworka s místostarostkou M.Porvisovou. Ostatní pozvaní starostové se omluvili. První část setkání měla všem připomenout, co se za poslední období v klubu událo, nejprve na samotném počátku byla vzdána pocta minutou ticha těm, kteří řady seniorů v tomto roce opustili. Vždy se dobře hodnotí, když se daří a i v tomto roce se členové klubu činili. Kulturní i společenské akce proběhly podle jejich představ, na poli sportovním se to opět úspěchy jen hemžilo. Finanční zpráva přednesena M.Figulovou také skončila v plusových číslech. Stačilo pak doplnit předběžný plán na rok 2020 a sdělení o tom, jak bude pokračovat současný výbor doplněný o nové členy a na řadu přišly pozdravy hostů. Nejprve ke všem přítomným promluvil předseda KRS P.Gluc a neopomněl poděkovat KD Střítež za velmi výraznou pomoc členů při zajištění Krajských sportovních her v Třinci. Pochválil klub za aktivní přístup a výbornou spolupráci s Krajskou radou, ve které působí i dva členové klubu. Naznačil, že by rád zorganizoval příští vědomostní soutěž kraje právě ve Stříteži, což by byla další možnost dobře prezentovat obec i klub na krajské úrovni. Dalším řečníkem byl starosta obce M.Jaworek. I on se velice váží pomoci členů klubu při organizování různých akcí v obci a věří, že tato spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat. Další část programu zpestřily pěkným vystoupením děti z MŠ a ZŠ Střítež a po nich se představil smíšený pěvecký sbor seniorek a seniorů z Hnojníka. Zazpíváním známých hitů doslova vtáhli ke společnému zpívání mnohé přihlížející. Doslova životní cestu od školky přes školu, gympl až do Klubu důchodců znázornila na tanečním parketu skupinka osmi členek a jednoho muže místního klubu v pohybové kreaci na motivy z písničky Holky z naší školky. Když se hodnotí nějaká životní etapa, tak je na místě poděkovat těm nejaktivnějším, bez kterých se samo nic neudělá. Třicet let je už pěkná řádka let, vedení obce ani výbor klubu nezapomněli na aktivní členy a za jejich dlouholetou činnost jim poděkovali předáním drobných dárků. Vybraná dvacítka oceněných seniorů se tak může rovněž pyšnit ojedinělou pamětní medailí, kterou nechal k takovým, významným událostem udělat střítežský starosta. Bude jim natrvalo připomínat jejich aktivity v klubových řadách. Medaile obdrželi: Helena Delongová, Marie Figulová, Irena Foberová, Miroslav Fober, Emílie Galačová, Roman Goltsch, Zdeněk Grim, Danuta Heliošová, Karel Herec, Emílie Kochová, Eduard Křibik, Libor Kubala, Ludmila Kubalová, Helena Kubiszová, Jaroslav Landecki, Emílie Liberdová, Anna Lipowská, Bronislava Niemczyková, Miroslav Nogol a Štěpánka Szkanderová.

Pochopitelně k dobré atmosféře přispěla i skvělá parta v kuchyni s přípravou výborného jídla a občerstvení. Důchodci si volné chvilky odpolední slavnosti vyplnili po svém, stačili například u obsazených stolů probrat spousty zážitků za období od minulého setkání. Další za doprovodu hudebního dua si podle svých fyzických schopností zatancovali. Z hodnotící zprávy je zřejmé, že bude třeba doplnit místa po těch, co v posledním období opustili seniorské řady. Do nových voleb zbývá jeden rok a tak se rozhodlo, že toto období dotáhne do konce stávající složení výboru. Klub důchodců Střítež patří mezi nejaktivnější seniorské organizace v Moravskoslezském kraji v posledních letech a tak třeba v tomto trendu pokračovat i nadále.     K.Moškoř

Více fotek najdete v nové fotogalerii obce zde: https://oustritez.rajce.idnes.cz/30.vyroci_Klubu_duchodcu/

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24