Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Veřejné projednání posudku "Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice"


04.01.2008 10:04 Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - oznámení veřejného projednávání posudku a současně dokumentace

Jako příslušný úřad Vám oznamujeme, že veřejné projednávání ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., k záměru:

"Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice"

se bude konat

Místo: Kulturní dům Trisia
nám. Svobody 526, Třinec-Lyžbice

Datum: 17.1.2008

Čas: 15:00 hodin
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2022 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24