Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Optimalizace trati"

05.02.2008 09:31
 
doc.png
 

Program zasedání ZO dne 30.1.2008

23.01.2008 09:28
 
doc.png
 

Záměr prodeje pozemku

17.01.2008 08:02
 
doc.png
 

Návrh rozpočtu na rok 2008

15.01.2008 12:52
 
xls.png
 

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Střítež

09.01.2008 13:25
 
 

Veřejné projednání posudku "Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice"

04.01.2008 10:04

Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - oznámení veřejného projednávání posudku a současně dokumentace

Jako příslušný úřad Vám oznamujeme, že veřejné projednávání ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., k záměru:

"Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice"

se bude konat

Místo: Kulturní dům Trisia
nám. Svobody 526, Třinec-Lyžbice

Datum: 17.1.2008

Čas: 15:00 hodin
 
 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2008

20.12.2007 12:45
 
 

Výzva ke kácení a okleštění stromoví

05.12.2007 13:13
 
 

Zveřejnění posudku o vlivech záměru

21.11.2007 12:32
 
doc.png
 

Pozor na podvodníky s protipožární ochranou

07.11.2007 07:54
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50