Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Vrácení dokumentace záměru "Optimalizace trati"

11.04.2008 07:46
 
 

Záměr prodeje pozemku

28.03.2008 07:22
 
doc.png
 

Rozhodnutí o umístění stavby - Ciencialovi Jiří a Jana

26.03.2008 12:34
 
doc.png
 

Přeložka silnice I/11 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

26.03.2008 07:53

Sdělujeme Vám, že na obecním úřadě ve Stříteži je k nahlédnutí Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru - Přeložka silnice I/11 v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice na životní prostředí.
Do stanoviska lze rovněž nahlédnout prostřednictvím internetových stránek http://www.cenia.cz/eia nebo http://www.env.cz/eia, kód záměru MZP127.
 
 

Program zasedání ZO dne 26.3.2008

17.03.2008 13:51
 
doc.png
 

Oznámení o aplikaci insekticidu

17.03.2008 13:16
 
 

Opatření Krajského úřadu MSK, kterým se schvaluje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti Povodí Odry

11.03.2008 12:03
 
 

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí č. 5/2008

25.02.2008 15:50
 
doc.png
 

Program zasedání ZO dne 25.2.2008

18.02.2008 07:57
 
doc.png
 

Záměr prodeje pozemku

05.02.2008 13:13
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50