Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Uzavření obecního úřadu dne 22.5.2008

15.05.2008 08:57

Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude Obecní úřad Střítež dne 22.5.2008 pro veřejnost uzavřen.
 
 

Program zasedání ZO dne 21.5.2008

14.05.2008 10:54
 
doc.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým foncem ČR

12.05.2008 15:04
 
doc.png
 

Závěrečný účet obce za rok 2007

07.05.2008 17:57

V souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme v příloze závěrečný účet obce Střítež za rok 2007. Na obecním úřadě jsou dále k nahlédnutí tyto přílohy: rozvaha k 31.12.2007, příloha účetní uzávěrky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež za rok 2007.
 
doc.png xls.png
 

Závěrečný účet DSO za rok 2007

25.04.2008 09:12
 
 

Doručení veřejnou vyhláškou

22.04.2008 10:33
 
 

Vrácení dokumentace záměru "Optimalizace trati"

11.04.2008 07:46
 
 

Záměr prodeje pozemku

28.03.2008 07:22
 
doc.png
 

Rozhodnutí o umístění stavby - Ciencialovi Jiří a Jana

26.03.2008 12:34
 
doc.png
 

Přeložka silnice I/11 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

26.03.2008 07:53

Sdělujeme Vám, že na obecním úřadě ve Stříteži je k nahlédnutí Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru - Přeložka silnice I/11 v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice na životní prostředí.
Do stanoviska lze rovněž nahlédnout prostřednictvím internetových stránek http://www.cenia.cz/eia nebo http://www.env.cz/eia, kód záměru MZP127.
 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24