Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Návrh zadání územního plánu obce Vělopolí

24.06.2008 11:44
 
 

Záměr daru pozemků

27.05.2008 13:28
 
doc.png
 

Odprodej palivového dřeva

23.05.2008 08:55
 
 

Odprodej malotraktoru

23.05.2008 08:50
 
 

Uzavření obecního úřadu dne 22.5.2008

15.05.2008 08:57

Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude Obecní úřad Střítež dne 22.5.2008 pro veřejnost uzavřen.
 
 

Program zasedání ZO dne 21.5.2008

14.05.2008 10:54
 
doc.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým foncem ČR

12.05.2008 15:04
 
doc.png
 

Závěrečný účet obce za rok 2007

07.05.2008 17:57

V souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme v příloze závěrečný účet obce Střítež za rok 2007. Na obecním úřadě jsou dále k nahlédnutí tyto přílohy: rozvaha k 31.12.2007, příloha účetní uzávěrky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež za rok 2007.
 
doc.png xls.png
 

Závěrečný účet DSO za rok 2007

25.04.2008 09:12
 
 

Doručení veřejnou vyhláškou

22.04.2008 10:33
 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50