Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Oznámení době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

01.10.2008 16:18
 
doc.png doc.png
 

Program zasedání ZO dne 24.9.2008

15.09.2008 14:49


Obec Střítež

Dne 24. 9. 2008 v 17.00 hodin v KD ve Stříteži se koná

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

s tímto programem

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu
5. Kupní smlouva Zemědělský podnik Razová
6. Udělení licence dopravci Veolia
7. Kupní smlouva s manželi Ćmielovými
8. Žádost Společenství pro dům Střítež 240 o dar
9. Dodatek ke zřizovací listině - školská rada, stanovení počtu členů
10. Plavecký výcvik žáků ZŠ
11. Petice pro urychlení výstavby RK I/68
12. Čistička odpadních vod u 18-ti bytovky
13. Divadelní představení 8.11.2008
14. Cimbálová muzika 28.11.2008
15. Komunikace u večerky Adélky
16. Parkoviště u evangelického hřbitova
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce

starosta obce

 
 

Oznámení - volby

01.09.2008 16:03
 
doc.png
 

Veterinární opatření

19.08.2008 08:57
 
str.3 str.2
 

Volby do zastupitelstev krajů

19.08.2008 07:47
 
doc.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 - Pozemkový fond ČR

11.08.2008 11:47
 
Nabídka
 

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Ropice

25.07.2008 08:21
 
 

Nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 5/2008

10.07.2008 13:27
 
doc.png
 

Zasedání ZO Střítež dne 16.7.2008

08.07.2008 12:59
 
doc.png
 

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti

01.07.2008 10:59
 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50