Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Oznámení o prvádění odečtu vodoměrů v obci Střítež

19.08.2009 14:47
 
 

Program ZO dne 25.08.2009

18.08.2009 12:06
 
doc.png
 

Rozhodnutí - oporava zřejmých nesprávností

13.08.2009 13:23

Silnice I/68 Třanovice -Nebory
 
 

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

12.08.2009 16:29

Chodník u obecního úřadu
 
 

Rozhodnutí územní rozhodnutí

12.08.2009 16:26

Více materiálů k nahlédnutí na OÚ.
Založeno 799/2009/238
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

zveřejnění - pozemkový fond ČR

04.08.2009 12:05

nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002
 
 

Změna územního plánu - změna č. 1

03.08.2009 17:13
 
 

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody - č.j.: MMFM 11012/2009

03.08.2009 12:56
 
 

Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy: Změn č. 1 územního plánu obce Střítež

03.08.2009 12:49
 
Veřejná vyhláška
 

Stanovisko ministerstva životního prostřední

22.07.2009 14:34

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24