Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

29.06.2010 07:54 (platnost do: 30.07.2010)
 
pdf.png pdf.png
 

Program XXXIX. zasedání ZO

22.06.2010 08:45 (platnost do: 01.07.2010)
 
doc.png
 

Posuzování vlivů na ŽP podle zák. č. 100/2001 Sb.

21.06.2010 09:22 (platnost do: 06.07.2010)
 
pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Kolega

10.06.2010 07:52 (platnost do: 28.06.2010)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - správa chráněné krajinné oblasti

03.06.2010 08:17 (platnost do: 21.06.2010)
 
doc.png
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - hřiště

02.06.2010 11:56 (platnost do: 30.06.2010)
 
doc.png xls.png xls.png
 

Doručení veř. vyhláškou

27.05.2010 08:22 (platnost do: 11.06.2010)
 
doc.png
 

Rozhodnutí hejtmana MSK o vyhlášení stavu nebezpečí

20.05.2010 08:30 (platnost do: 17.06.2010)
 
doc.png
 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

18.05.2010 09:46 (platnost do: 30.05.2010)
 
doc.png doc.png
 

ODPIS VODY SmVaK

17.05.2010 11:43 (platnost do: 24.06.2010)

Ve dnech od 17.06.2010 do 24.06.2010 bude prováděn odpis vodoměru pracovníky SmVaK Ostrava
 
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50