Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

55/2014 Dražební vyhláška - elektronická dražba

08.10.2014 11:03 (platnost do: 28.11.2014)
 
pdf.png
 

54/2014 Oznámení o době a místě konání voleb do ZO

17.09.2014 10:17 (platnost do: 11.10.2014)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

53/2014 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10.09.2014 12:38 (platnost do: 16.11.2014)
 
soubor.png
 

52/2014 Usnesení + zápis ze ZO č. XXX ze dne 3.9.2014

10.09.2014 11:04 (platnost do: 26.09.2014)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

51/2014 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Střítež vyvolané výstavbou silnice I/68 - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

03.09.2014 11:05 (platnost do: 20.09.2014)
 
pdf.png
 

50/2014 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouuzeného návrhu ÚP Ropice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

02.09.2014 13:02 (platnost do: 18.09.2014)
 
soubor.png
 

49/2014 Program na XXX. zasedání ZO Střítež

27.08.2014 11:15 (platnost do: 04.09.2014)
 
doc.png
 

48/2014 Jmenování zapisovatelky OVK

25.08.2014 09:25 (platnost do: 11.10.2014)
 
pdf.png
 

47/2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve volbách do zastupitelstev obcí

25.08.2014 09:20 (platnost do: 11.10.2014)
 
pdf.png
 

46/2014 Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení přeložek u stavby silnice I/68 Třanovice - Nebory

13.08.2014 08:58 (platnost do: 28.08.2014)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24