Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Zveřejnění odkazu "Místní akční plán v ORP Třinec"

06.09.2016 10:37 (platnost do: 22.09.2016)
 
pdf.png
 

stanovení zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů

26.08.2016 07:34 (platnost do: 07.10.2016)
 
pdf.png
 

Stanovení zapisovatele okrskové volební komise pro volby do senátu

26.08.2016 07:33 (platnost do: 07.10.2016)
 
pdf.png
 

XVIII. zasedání ZO Střítež dne 31.08.2016

24.08.2016 16:42 (platnost do: 01.09.2016)
 
pdf.png
 

44/2016 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů

22.08.2016 12:38 (platnost do: 07.10.2016)
 
pdf.png
 

43/2016 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do senátu parlamentu ČR

22.08.2016 11:55 (platnost do: 07.10.2016)
 
pdf.png
 

42/2016 Posudek záměru o vlivech na ŽP

12.08.2016 11:03 (platnost do: 29.08.2016)
 
pdf.png
 

41/2016 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zahájení zjišťovacího řízení "I/68 Třanovice-nebory (změna kostrukce vozovky)"

05.08.2016 12:27 (platnost do: 22.08.2016)
 
pdf.png
 

40/2016 Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v KÚ Hnojník, Střítež, Smilovice, lokalita Zálesí

05.08.2016 12:24 (platnost do: 05.09.2016)
 
pdf.png
 

39/2016 - Počet členů okrskové volební komise - zastupitelstvo kraje, senát

05.08.2016 12:05 (platnost do: 08.10.2016)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50