Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

66/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XXVIII. zasedání ZO obce Střítež konaného dne 18.10.2017 + Rozpočtové opatření IV/2017

24.10.2017 08:45 (platnost do: 08.11.2017)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

64/2017 Program XXVIII. zasedání ZO Střítež dne 18.10.2017

11.10.2017 11:26 (platnost do: 19.10.2017)
 
pdf.png
 

63/2017 Nařízení města Třinec č.9/2017

10.10.2017 10:46 (platnost do: 27.10.2017)
 
pdf.png
 

62/2017 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v cizích jazycích

05.10.2017 12:50 (platnost do: 22.10.2017)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

61/2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów do Izby poselskiej Parlamentu Republiki Czeskej

05.10.2017 12:41 (platnost do: 22.10.2017)
 
pdf.png
 

60/2017 Rozhodnutí o jednoduchých pozemkových úpravách

02.10.2017 14:50 (platnost do: 18.10.2017)
 
pdf.png
 

59/2017 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).

27.09.2017 13:06 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

58/2017 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise

22.09.2017 11:57 (platnost do: 08.10.2017)
 
pdf.png
 

57/2017 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

22.09.2017 09:18 (platnost do: 04.10.2017)
 
pdf.png
 

56/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XVII. zasedání ZO dne 13.09.2017

20.09.2017 16:29 (platnost do: 06.10.2017)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24