Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

59/2017 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).

27.09.2017 13:06 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

58/2017 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise

22.09.2017 11:57 (platnost do: 08.10.2017)
 
pdf.png
 

57/2017 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

22.09.2017 09:18 (platnost do: 04.10.2017)
 
pdf.png
 

56/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XVII. zasedání ZO dne 13.09.2017

20.09.2017 16:29 (platnost do: 06.10.2017)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

55/2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18.09.2017 15:14 (platnost do: 05.10.2017)
 
pdf.png
 

54/2017 na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky byl zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na 2018-2020

12.09.2017 08:34 (platnost do: 28.09.2017)
 
 

53/2017 Program XXVII. zasedání ZO dne 13.09.2017

06.09.2017 08:51 (platnost do: 14.09.2017)
 
pdf.png
 

52/2017 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků,Stanovení zapisovatele

01.09.2017 12:20 (platnost do: 18.09.2017)
 
pdf.png pdf.png
 

51/2017 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání

30.08.2017 09:25 (platnost do: 15.09.2017)
 
pdf.png
 

50/2017 Veřejná vyhláška - SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727 - část 1

23.08.2017 13:41 (platnost do: 08.09.2017)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50