Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

17/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby "Oprava propustků"

08.03.2018 09:52 (platnost do: 24.03.2018)
 
pdf.png
 

16/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Silnice I/68 Třanovice-Nebory

06.03.2018 08:54 (platnost do: 22.03.2018)
 
pdf.png
 

15/2018 Program XXXII. zasedání ZO Střítež dne 07.03.2018

28.02.2018 09:47 (platnost do: 08.03.2018)
 
pdf.png
 

14/2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež - žádsot o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

20.02.2018 13:16 (platnost do: 10.03.2018)
 
pdf.png
 

13/2018 SOPS - Rozpočtové opatření č. 1

16.02.2018 12:17 (platnost do: 05.03.2018)

Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 1/2018 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).
http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[19561]-rozpoctove-opatreni-c.-1-2018


 
 

12/2018 Usnesení Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájemní vodoprávního řízení

14.02.2018 14:23 (platnost do: 02.03.2018)
 
pdf.png
 

11/2018 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o zastavení řízení

05.02.2018 08:00 (platnost do: 21.02.2018)
 
pdf.png
 

10/2018 Záměr obce prodat palivové dříví

31.01.2018 16:15 (platnost do: 16.02.2018)
 
pdf.png
 

09/2018 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o zastavení řízení

30.01.2018 08:40 (platnost do: 15.02.2018)
 
pdf.png
 

08/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXI. zasedání ZO, Rozpočtové opatření VII/2017, Přílohy

30.01.2018 08:39 (platnost do: 15.02.2018)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png soubor.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24