Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

25/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu + Zawiadomienie

09.05.2019 13:01 (platnost do: 26.05.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

24/2019 Program na VI. zasedání obce Střítež dne 15.05.2019

07.05.2019 07:45 (platnost do: 16.05.2019)
 
pdf.png
 

23/2019 Nařízení státní veterinární správy

03.05.2019 07:30 (platnost do: 20.05.2019)
 
pdf.png
 

22/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné obec Střítež

30.04.2019 13:30 (platnost do: 01.06.2019)
 
pdf.png
 

21/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

29.04.2019 14:32 (platnost do: 01.06.2019)
 
pdf.png
 

20/2019 SPÚ - Rozhodnutí - návrh jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Střítež, vyvolaných výstavbou silnice I/68

24.04.2019 16:50 (platnost do: 10.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

19/2019 Žádost o vystavení rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ v k-ů. Střítež, vyvolaných výstavbou silnice I/68

24.04.2019 10:54 (platnost do: 12.05.2019)
 
pdf.png
 

18/2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

24.04.2019 08:58 (platnost do: 10.05.2019)
 
pdf.png
 

17/2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

24.04.2019 08:47 (platnost do: 28.05.2019)
 
pdf.png
 

16/2019 Účetní závěrka za rok 2018

10.04.2019 16:29 (platnost do: 20.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2021 | poslední aktualizace: 06.10.2020 11:50