Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

79/2020 Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě

02.10.2020 09:15
 
pdf.png
 

14/2019 Ministerstvo zemdělstvíVeřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

08.04.2019 10:11 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

09/2019 Ztráty a nálezy

20.03.2019 15:43
 
doc.png
 

69/2018 Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Střítež

06.10.2018 17:26
 
pdf.png
 

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 10:03
 
 

KPÚ v k.ú. Střítež - oznámení o ustanovení opatrovníka

20.04.2018 10:58
 
pdf.png
 

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

18.10.2017 14:21 (platnost do: 31.12.2032)
 
xls.png
 

Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu a Rozpočtových opatření

29.05.2017 16:42

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.02.2017, obec zveřejní Závěrečný účet a Rozpočtová opatření na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do její listinné podoby. Schválený Závěrečný účet a Rozpočtová opatření na příslušný rok jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.obecstritez.cz v sekci "Obecní úřad" v podsekci "Rozpočet obce a rozpočtová opatření" viz. odkaz. k nahlédnutí v listinné podobě v úřední dny na OÚ Střítež
 
 

Odkaz na zveřejnění Rozpočtu obce Střítež a Střednědobého výhledu rozpočtu

29.05.2017 14:16

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.02.2017, obec zveřejní Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách a současndě oznámí na úřední desce, kde je zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do její listinné podoby. Schválený Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu na příslušný rok je zveřejněn na webových stránkách obce www.obecstritez.cz v sekci "Obecní úřad" v podsekci "Rozpočet obce" viz. odkaz. k nahlédnutí v listinné podobě v úřední dny na OÚ Střítež.
 
 

Dokumentace k II. změně územního plánu

25.07.2012 13:36
 
pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2024 | poslední aktualizace: 24.02.2022 17:24